O nás

 • Jsme česká společnost, která v Kozomíně, malé vesnici severozápadně od Prahy, úspěšně provozuje unikátní technologii výroby elektrické energie metodou zplyňování dřevní štěpky.

 

 • Dlouhodobě se zabýváme sběrem, zpracováním a prodejem biomasy ve formě dřevní štěpky pro následné dřevozpracující nebo energetické provozy.

 

 • Na nových enviromentálních technologiích spolupracujme s českými vědci z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a Akademie věd ČR.

 

 • Naším cílem je vybudovat a provozovat moderní ekologický areál, který elektrickou energii a teplo získané ze štěpky dokonale využije, a to na inovativní a ekologickou výrobu mateřských rolí papíru, tzv. tissue.

 

Přínos kraji a obci

 • V Kozomíně jsme doma a velmi nám na něm záleží. Spolupracujeme s místními institucemi, podnikateli i obyvateli. Je řada projektů, se kterými pomáháme jak finančně,tak materiálně nebo zkušenostmi. Podílíme se na rozvoji komunitního života. 

 

 • Zásadní jsou pro nás vztahy s místními obyvateli. I když je náš plánovaný provoz na výrobu mateřských rolí papíru absolutně šetrný k životnímu prostředí, respektujeme přání lidí z Kozomína a postavíme jej v průmyslové zóně.

 

 • Řešíme i otázku dopravy. Od počátku svého působení v obci usilujeme o realizaci výstavby plánované komunikace – napojení na komunikaci II. třídy č. 608, díky které odkloníme dopravu z části Kozomína. Děláme vše pro to, abychom odstranili  legislativní překážky a projekt se mohl realizovat.

 

 • Díky nám také zmizel zdevastovaný zemědělský areál, který sloužil spíše jako skládka.

 

 • Přispíváme k rozvoji obce i jeho okolí. V obci jsme postavili novou autobusovou zastávku. Zpracovali jsme projekt úpravy centra obce, vodohospodářský projekt odvedení přívalových vod mimo obec a stavební projekty, jako je dokumentace pro obecní komunikaci k čističce odpadních vod. Obci jsme zakoupili multifunkční traktor na údržbu veřejných prostor a jsme nadále otevřeni jakémukoliv smysluplnému projektu.

 

 • Spolupracujeme s dětskými domovy v okolí. Vytvořili jsme motivační a vzdělávací program "Začínáme s Borem", který formou placené stáže nabízí přípravu na vstup do pracovního procesu dětem (16-18 let) z dětských domovů.

 

 •  Nabízíme komentované prohlídky elektrárny pro veřejnost - zážitkovou formou přímo u zdroje se děti i dospělí dovědí, jak se vyrábí energie.