Historie projektu

O nás

Časová osa vývoje společnosti

Důležité milníky

3/2008 založení společnosti BOR Biotechnology, a.s.
5/2009 zahájení přípravy realizace projektu „Bezemisní technologie na výrobu elektrické a tepelné energie z odpadní biomasy“
1/2011 výběr vhodné lokality pro účely podnikatelského záměru společnosti v obci Kozomín
5/2011 změna územního plánu bývalého zemědělského areálu v obci Kozomín
8/2011 získání stavebního povolení v lokalitě Kozomín (nabytí právní moci)
12/2011 zahájení přípravy realizace projektu ve vlastní lokalitě v obci Kozomín
2012 sanace kontaminované půdy po bývalém zemědělském areálu, terénní úpravy areálu
  zahájení realizace projektu, zahájení stavební činnosti
6/2013 zahájení instalace technologie energetické části projektu
12/2013 dokončení stavby hal projektu
3/2014 dokončení instalace technologie energetické části projektu
9/2014

zahájení zkušebního provozu „Energo Centrum Kozomín“ – první slavnostní zapálení

9/2015

kolaudace provozu ECK; kladný výsledek procesu EIA - posouzení vlivu na životní prostředí projektu "výroby tissue

Výhled

2016

rozhodnutí o povolení umístění papírny 

2017

zahájení výstavby výrobny tissue

2018

dokončení výstavby objektu

2018

zahájení zkušebního provozu