Biofiltrace

Naše projekty

  • Projekt využívá zbytkový energetický potenciál odpadního tepla provozu a CO2  k růstu řas pro další speciální využití v potravinářském, medicínském nebo kosmetickém průmyslu.
  •  
  • Hlavním smyslem a účelem je neutrální výsledek v bilanci emisí oxidu uhličitého (CO2), který vzniká při spalování biomasy v Energetickém centru.
  • Spalováním biomasy se uvolní prakticky stejné množství CO2, jako byla jeho spotřeba při fotosyntetických procesech v projektu biofiltrace (vznik organické hmoty).

                                   6CO2 + 6H20 + energie (světlo)  ↔ C6H2O6 + 6O2

  • Vytváření rostlinné hmoty i spalování biomasy představuje z hlediska bilance oxidu uhličitého prakticky uzavřený okruh s cyklem trvání cca 10 až 15 roků, což odpovídá průměrné době produkce rostlinné hmoty.

Využití biofiltrů efekt snížení znečištění CO2 posouvá ještě dále, a to díky zachytávání a pohlcování tohoto skleníkového plynu samotnými biofiltry. Použité budou následně prodávány za tržní cenu k dalšímu využití jejich potenciálu v jednotlivých průmyslových oborech.