Výroba Tissue

Naše projekty

Tissue

  • Na projekt Energetického centra Kozomín navazuje projekt výrobny tissue papíru, která energii a teplo vzniklé ze zplyňování štěpky téměř beze zbytku využije.

 

  • Mateřské role tissue papíru jsou polotovarem pro výrobky papírové hygieny, jako jsou toaletní papír, hygienické a toaletní kapesníčky, ubrousky, kuchyňské utěrky atd. Češi jich spotřebují více než 100 000 tun ročně, přičemž z více než 90 % se dováží ze zahraničí. To je nejen neekonomické, ale také neekologické.

 

  • Při plném provozu by tato jediná výrobna dokázala pokrýt asi čtvrtinu spotřeby v ČR.

 

  • Veškeré energie potřebné pro výrobu mateřských rolí tissue papíru budeme generovat z odpadního dřeva, čímž snižujeme náklady a šetříme životní prostředí. Jsme schopni využít kompletně odpadní teplo (až z 95 %), na rozdíl od průměrných kogeneračních jednotek, které přicházejí o 30 % tepla i více.

 

Naší vizí je energeticky plně soběstačný areál – tzv. zelený ostrov, který propojí dvě unikátní technologie do jednoho funkčního celku.