Provozujeme

Úspěšně provozujeme unikátní technologii výroby elektrické energie metodou zplyňování dřevní štěpky - Energetické centrum Kozomín (ECK), pro které zajišťuje palivo Divize přípravy paliva. Více informací o obou provozech naleznete pod výše uvedenými odkazy.