Divize přípravy paliva

Provozujeme
  • Primárním cílem divize je zajistit palivo pro Energetické centrum Kozomín 
  • Zároveň se specializujeme na sběr, zpracování a prodej biomasy ve formě dřevní štěpky, kterou naši odběratelé (dřevozpracující nebo energtické provozy) využívají jako biopalivo. 
  • V Praze a Plzni provozujeme sběrná místa, kde přijímáme dřevní materiál, který následně drcením zpracováváme na dřevní štěpku, naší hlavní obchodní komoditu
  • Vlastníme techniku na zpracování a přepravu dřevěného materiálu. 

 

  • Nabízíme drcení materiálu rychloběžným drtičem JENZ AZ 960 Titan vč. obsluhy stroje (4. obr. na této stránce)
  • Nabízíme přepravu materiálu kontejnerovým vozem MAN (3. obr. na této stránce) 

 

Aktuálně ze skladů: Opět přijímáme na našich sběrných místech dřevěný odpad (kód 20 01 38 - dřevo neuvedené pod č. 20 01 37) a dřevěný materiál (dřevo, dřevěné obaly, stavební dřevo apod.) dle platných ceníků.

Do odvolání nadále nepřijímáme pařezy. 

 

Více informací ohledně nabízených služeb a příjmu dřevních hmot na sběrných místech u vedoucí divize přípravy paliva:

Jana Košťálová, (+420) 725 919 088, jana.kostalova@borbiotechnology.cz