Energetické centrum Kozomín (ECK)

Provozujeme
 • Elektrárna Kozomín vyrábí unikátní bezemisní technologií elektrickou a tepelnou energii z biomasy, konkrétně z odpadní dřevní štěpky.

 

 • Dřevní štěpka je využívána ke gasifikaci (zplyňování) a pohonu kogenerační jednotky.

 

 • Využití biomasy metodou termického zplyňování má oproti spalování čí anaerobní fermentaci několik nepřehlédnutelných výhod:
  • 2,5 x vyšší účinnost přeměny vstupního paliva na elektrickou energii oproti bioplynovým stanicím
  • zhruba 1,5 x větší účinnost než běžná spalovací zařízení
  • nevytváří zápach
  • nevytváří prašnost a exhalace
  • je nízkoemisní

 

 • Vzhledem ke svým parametrům je elektrárna obrovským přínosem v oblasti energetiky, životního prostředí i ekonomiky.

 

 • Je vysoce funkčním a stabilním lokálním zdrojem elektrické energie, který je šetrný k životnímu prostředí.

 

 • To vše díky inovativní environmentální technologii, již vymysleli a vyvinuli čeští vědci. Spolupracovali jsme na ni s řadou prestižních institucí, jako je Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší Vysoké školy chemicko-technologické, s Ústavem energetiky nebo s Ústavem chemických procesů Akademie věd ČR.

 

 • Technologie je unikátní v kontextu celého světa. Do ECK se jezdí inspirovat odborníci z Číny, Turecka, Kanady, Itálie, Švýcarska ad.

 

Technické parametry elektrárny

 • 5 generátorů plynu
 • 3 kogenerační jednotky o výkonu 706 kWe
 • vyvedení tepla i syntézního plynu
 • instalovaný výkon elektrický: 2.0 MWe

instalovaný výkon tepelný: 3.2 MWt