Internetové stránky společnosti BOR Biotechnology a.s.

Sídlo: Novodvorská 994/138, Braník, 142 00 Praha 4, Česká republika.

IČO: 28366085.

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.: B 14135.


Aktuality:

9. 6. 2022 – Dne 14. 7. 2022 od 10:00 hodin se bude konat řádná valná hromada společnosti, a to na adrese TARPAN Partners s.r.o., Palác Astra, Václavské náměstí 773/4, 110 00 Praha 1, Česká republika.

Program valné hromady a další informace naleznete v pozvánce, ke stažení ZDE.Webpages of the company BOR Biotechnology a.s.

Seat: Novodvorská 994/138, Braník, 142 00 Prague 4, Czech Republic.

IČO: 28366085.

Registered at the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, id. No.: B 14135.


News:

06/09/2022 – On 14 July 2022 on 10:00 a.m. will be held an ordinary general meeting of the company, on the address TARPAN Partners s.r.o., Palác Astra, Václavské náměstí 773/4, 110 00 Prague 1, Czech Republic.

The schedule of general meeting and other information to be found in the invitation, to be downloaded HERE.